Föreläsningar

Jag föreläser om ämnen kopplade till mina böcker: internetkulturen och dess historia, extremism och konspirationsteorier på nätet, teknikjättarnas makt och ansvar, sociala medier som politiska arenor.

Jag arrangerar också utbildningar i källkritik, metoder och verktyg för faktagranskning, hur man verifierar bilder och filmer som sprids. Sedan 2019 fortbildar jag journalister i digital research via kurser hos Medieinstitutet Fojo.

Skicka en förfrågan!