Memabilitet

Egenskapen att vara memvänlig, enkel att memifiera, kapabel att bli ett mem. 

Memabilitet lockar andra att skapa eget innehåll. Till skillnad från viralitet, spridningen av innehåll.

Exempel: Bernie Sanders har hög memabilitet, han är memvänlig, enkel att memifiera

Exempel: Memabilitet kan vara viktigare än viralitet för den som vill bli en internetstjärna

Exempel: Leonardo DiCaprio har blivit memifierad fler gånger än någon annan nu levande människa